25
24
23
22
 • 01 01
  STT Nhân vật Chiến lực
  1 ThỏMèo 60
  2 ĐáiLỗ 60
  3 1MộDung 60
  4 LangPhong 60
  5 TừNhân 60
  6 VôCựcPHQ 60
  7 AnhTuấn 60
  8 BốcKaka 60
  9 LÃODÊ 60
  10 HoaThượng 60
  S25
  Liênthông
  Event: Ingame
  07-04 2016
  Bảo trì hệ thống Tổng đài 1900 1767
  Tổng đài 1900 1767 sẽ tiến hành bảo trì để chuyển đầu số. Vì vậy trong thời gian này, các bằng hữu hãy sử dụng website hotro.vgg.vn và fanpage Tiếu Ngạo Giang Hồ để được hỗ trợ và giải đáp.
  NGŨ ĐẠI DANH KHÍ